Hankelaskuri

Ota käyttöösi hankkeen suunnittelua helpottava Hankeneuvoksen hankelaskuri. Peruslaskurilla voit laskea hankkeen budjetin jakautumisen. Kustannusmalli -laskuri laskee, mikä kustannusmalli sopii antamiesi lukujen perusteella juuri sinun hankkeellesi.

Muista jakaa hankelaskuri myös tutuillesi.

Peruslaskuri

 • Peruslaskurilla voit laskea hankkeen budjetin jakautumisen.
 • Voit aloittaa laskurin käytön mistä kuluerästä tahansa.
  Voit lisätä ensin hankkeen arvioidun kokonaisbudjetin tai aloittaa siitä, miten paljon teillä on rahaa käytettävissä omarahoitusosuuteen.
 • Laskuri täyttää automaattisesti muut luvut.
 • Voit muuttaa kaikkia summia joko liukukytkimellä, nuolilla tai kirjoittamalla luvun kenttään.
 • Lopuksi näet, kuinka paljon hankkeellasi on käytettävissä rahaa kuitillisiin kustannuksiin, kun talkoiden vaikutus on otettu huomioon.
 • Nyt voit siirtää luvut Kustannusmallilaskuriin.

Kustannusmallien laskuri

 • Tämä laskuri laskee, mikä kustannusmalli sopii antamiesi lukujen perusteella juuri sinun hankkeellesi.
 • Kun siirrät luvut Peruslaskurista Kustannusmallilaskuriin, laskuri täyttää automaattisesti luvut siten, että mikä tahansa kustannusmalli on mahdollista valita.
 • Voit muuttaa kaikkia summia.
 • Laskuri ilmoittaa myös, miten paljon budjetista on jäljellä tai, miten paljon olet ylittämässä budjettia.

Kustannusmalleja

 • Todellisiin kustannuksiin perustuva malli
 • Kaikki kustannukset todennetaan hankkeen kirjanpidosta kuittiperusteisesti.
 • Laskennalliset välilliset kustannukset, ns. Flat rate -kustannusmallit
 • Malleissa lasketaan hankkeen yleiskustannuksia prosenttiosuutena suhteessa palkkakustannuksiin. Näitä yleiskustannuksia ei tarvitse todentaa kuiteilla.
 • Flat rate 15 % -kustannusmallilla katetaan matkalaskuja lukuun ottamatta esim. hankkeen vuokrat ja muut kustannukset kuten puhelin- ja toimistokulut.
 • Flat rate 24 % -kustannusmallilla katetaan vuokrat ja muut kustannukset sekä lisäksi hankkeen matkakulut.
 • Flat rate -mallit helpottavat hankkeen toteuttamista ja erityisesti maksuhakemuksen tekemistä, kun kaikkia kustannuksia ei tarvitse todentaa kuiteilla.

Tutustu myös Hankeneuvokseen

Hankeneuvos on hankkeen vetäjän paras kaveri. Hankeneuvoksen avulla hankkeen hallinnointi on helpompaa kuin koskaan. Olet selvillä hankkeen taloudellisesta tilanteesta reaaliaikaisesti ja raportointi onnistuu napin painalluksella. Mikä tärkeintä, resursseja vapautuu hallinnointitehtävistä hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. Tutustu Hankeneuvokseen.

1. Peruslaskuri
Budjetti (€)
Rahoituksen muodostuminen
Täysin omarahoitteista Täysin tuettua
Omarahoituksen osuus %
Tuen osuus %
Tuki (€)
Omarahoitus (€)
Omarahoituksen jakautuminen
Täysin talkoilla Täysin rahalla
Talkoiden osuus omarahoituksesta %
Rahallinen osuus omarahoituksesta %
Omarahoitus, rahallinen (€)
Omarahoitus, talkoot (€)

- euroa

Menoihin jäävä rahasumma, kun talkoot otetaan huomioon.

Voit siirtää luvut budjettiin ja ottaa samalla ehdotuksen, jossa kaikki kustannusmallit ovat mahdollisia

2. Kustannusmallien laskuri
Budjetti (€)
Vastikkeeton työ (€)
Menoihin talkoiden jälkeen jäävä summa (€)
Todelliset (arvioidut) kustannukset (€) Flat rate 24% Flat rate 15%
Vastikkeeton työ (talkoot)
Flat rate maksimi annetulla palkkasummalla:
Palkat
Vuokrat
Muut kulut
Matkakulut
Palkkiot
Ostopalvelut
Kustannukset yhteensä
%
%
Jäljellä budjetista
%
%